20 November, 2017
26 February, 2019
71
FIBA WORLD RANK
SYRSyria
PPG:66.1 (15)
RPG:41.7 (6)
APG:14.4 (14)

Not Qualified Yet