Home
2005 U20 European Championship Women
1 to 10 Jul. 2005 - Brno in Czech Republic.
Home
Full Schedule
Preliminary Round
1 July 2005  
B/1 64
52
Brno (CZE)
C/1 65
77
Brno (CZE)
B/2 85
48
Brno (CZE)
C/2 65
70
Brno (CZE)
A/2 56
54
Brno (CZE)
D/1 74
62
Brno (CZE)
A/1 51
59
Brno (CZE)
D/2 53
87
Brno (CZE)
2 July 2005  
B/3 41
72
Brno (CZE)
C/4 60
70
Brno (CZE)
B/4 70
80
Brno (CZE)
D/3 71
58
Brno (CZE)
A/3 77
71
Brno (CZE)
D/4 70
80
Brno (CZE)
A/4 63
74
Brno (CZE)
C/3 62
51
Brno (CZE)
3 July 2005  
D/5 57
56
Brno (CZE)
D/6 88
43
Brno (CZE)
A/5 66
70
Brno (CZE)
C/5 48
78
Brno (CZE)
A/6 71
73
Brno (CZE)
C/6 65
85
Brno (CZE)
B/5 69
74
Brno (CZE)
B/6 69
63
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
5 July 2005  
E/2 66
61
Brno (CZE)
Classification Round
5 July 2005  
H/2 66
52
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
5 July 2005  
F/2 80
92
Brno (CZE)
Classification Round
5 July 2005  
G/2 93
89
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
5 July 2005  
E/1 49
51
Brno (CZE)
Classification Round
5 July 2005  
H/1 82
64
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
5 July 2005  
F/1 77
81
Brno (CZE)
Classification Round
5 July 2005  
G/1 71
65
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
6 July 2005  
E/4 40
65
Brno (CZE)
Classification Round
6 July 2005  
H/4 51
54
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
6 July 2005  
F/4 83
82
Brno (CZE)
Classification Round
6 July 2005  
G/4 63
68
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
6 July 2005  
F/3 66
52
Brno (CZE)
Classification Round
6 July 2005  
H/3 80
55
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
6 July 2005  
E/3 70
71
Brno (CZE)
Classification Round
6 July 2005  
G/3 86
71
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
7 July 2005  
F/5 76
84
Brno (CZE)
Classification Round
7 July 2005  
H/5 37
69
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
7 July 2005  
E/5 57
77
Brno (CZE)
Classification Round
7 July 2005  
G/5 71
53
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
7 July 2005  
F/6 67
75
Brno (CZE)
Classification Round
7 July 2005  
H/6 80
63
Brno (CZE)
Quarter-Final Round
7 July 2005  
E/6 61
64
Brno (CZE)
Classification Round
7 July 2005  
G/6 78
59
Brno (CZE)
Classification Games for 9th to 16th place
9 July 2005  
50/A 91
78
Brno (CZE)
Classification Games for 5th to 8th place
9 July 2005  
53/A 57
45
Brno (CZE)
Classification Games for 9th to 16th place
9 July 2005  
49/A 82
54
Brno (CZE)
Classification Games for 5th to 8th place
9 July 2005  
54/A 83
80
Brno (CZE)
Classification Games for 9th to 16th place
9 July 2005  
52/A 73
53
Brno (CZE)
Semi-Finals
9 July 2005  
55/A 53
55
Brno (CZE)
Classification Games for 9th to 16th place
9 July 2005  
51/A 60
74
Brno (CZE)
Semi-Finals
9 July 2005  
56/A 44
69
Brno (CZE)
Placings 15th and 16th
10 July 2005  
57/A 83
51
Brno (CZE)
Placings 13th and 14th
10 July 2005  
58/A 82
58
Brno (CZE)
Placings 7th and 8th
10 July 2005  
61/A 75
85
Brno (CZE)
Placings 11th and 12th
10 July 2005  
59/A 70
40
Brno (CZE)
Placings 5th and 6th
10 July 2005  
62/A 67
56
Brno (CZE)
Placings 9th and 10th
10 July 2005  
60/A 64
53
Brno (CZE)
3rd Place
10 July 2005  
63/A 65
36
Brno (CZE)
Final
10 July 2005  
64/A 57
72
Brno (CZE)