18 - 23
June 2019

Over het Evenement

Over het event

De FIBA 3x3 World Cup is hét 3x3 event voor Nationale Teams en vindt dit jaar plaats op het Museumplein in Amsterdam, van 18 tot en met 23 juni 2019.

De beste spelers en speelsters vanuit de hele wereld strijden tegen elkaar in 5 verschillende events: het WK voor mannenteams, het WK voor vrouwenteams, de Shoot-Out Contest (mixed), de Skills Contest (vrouwen) en de altijd spectaculaire Jack's Casino Dunk Contest (mannen).

In tegenstelling tot de “open” toernooien (waaronder bijvoorbeeld de FIBA 3x3 World Tour), worden voor de FIBA 3x3 World Cup landenteams samengesteld door de nationale federaties, bestaande uit de beste spelers en speelsters, die hun land vertegenwoordigen.

Om in aanmerking te komen om deel te nemen aan de FIBA 3x3 World Cup, moeten de deelnemers geregistreerd zijn op het platform play.fiba3x3.com en moeten zij de nationaliteit hebben van het land dat zij vertegenwoordigen.

Dit is de zesde editie van de FIBA 3x3 World Cup. Voor meer informatie over 3x3 basketball, zoals de events, regels en veel meer, kijk op fiba3x3.com

 

Huisregels Museumplein 

 

- Tijdens het evenementen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het     evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te       houden.

- U betreed een evenemententerrein op eigen risico.

- Deelname is op eigen risico.

- Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

- U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.

- Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

- Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of   dronkenschap geweigerd worden.

- Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het   evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.

- Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

- De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden. 

- Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

- Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

- Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.

- Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, harddrugs, softdrugs in grotere hoeveelheid dan wettelijk gedoogd, glaswerk, blik, plastic flessen,(vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen (waaronder selfiesticks). Kleine camera’s en amateur-apparatuur (bijv. GoPro) is o.v.b. toegestaan.

- Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drank en drugs van toepassing. Bij constatering van het in bezit hebben van softdrugs, zul je aan de politie worden overgedragen.

- Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij betreding van Museumplein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

- Flyeren op en rondom het festival is verboden (Algemene Plaatselijke Verordening).

- Let op uw eigendommen en laat niets onbeheerd achter.